Is Shell echt aan het verduurzamen?

Is Shell echt aan het verduurzamen?

Shell heeft de laatste jaren veel geïnvesteerd in duurzame energie. Zo is onlangs een nieuwe windmolenpark geopend en wil het bedrijf in 2020 volledig overschakelen op duurzame energie. Toch zijn er ook kritische geluiden over Shell te horen. Zo zou Shell deze veranderingen vooral doorvoeren voor hun eigen succes en imago. Is het bedrijf écht aan het verduurzamen of is dit slechts schijn? Dit en meer lees je in dit artikel.

Verduurzamen van Shell

Shell is de afgelopen jaren bezig geweest met het verduurzamen van hun bedrijf. Hiermee proberen ze een stap in de juiste richting te zetten. Zo heeft het bedrijf een windmolenpark geopend en hebben ze beloftes gedaan om hele bossen te plaatsen ter compensatie van de CO₂ uitstoot. Dit zijn echter niet de enige veranderingen die het bedrijf doorvoert. Zo is er ook geïnvesteerd in elektrische auto's en plekken om deze op te laden. Deze vind je in Europa onder de naam Shell Recharge. Oplaadpunten van dit netwerk zie je in België en Nederland, maar ook vind je bijvoorbeeld Shell Recharge in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en zelfs in Kroatië en Turkije.

Verder is het bedrijf bezig met het verminderen van de uitstoot van CO₂. Dit is niet alleen door middel van het plaatsen van bossen, maar ook door minder gas te gebruiken in hun eigen productieproces. Zo wil het bedrijf in 2020 geheel overgeschakeld zijn op duurzame energie. Dit houdt in dat er dan geen CO₂ meer uitgestoten wordt bij de productie van hun eigen producten.

Kritische geluiden

Toch zijn er veel mensen erg kritisch op het bedrijf. Zo zou Shell deze veranderingen vooral doorvoeren voor eigen belangen. Zij zouden niet écht bezig zijn met het verduurzamen van hun bedrijf, maar slechts schijnverduurzaming toepassen. Dit houdt in dat er weinig echt veranderd en dat deze veranderingen slechts gedaan worden voor het imago van het bedrijf. Onder andere Greenpeace is erg kritisch op het bedrijf. Zij vinden dat de veranderingen die Shell doorvoert niet voldoende zijn. Zo blijft het bedrijf investeren in fossiele brandstoffen, terwijl ze beloftes doen over duurzame energie. Dit zou volgens Greenpeace slechts schijnverduurzaming zijn.

Shell lijkt dus goed bezig te zijn, maar tegelijkertijd houden ze nog stevig vast aan de vervuilende fossiele brandstoffen. Dit maakt het moeilijk om te zeggen of ze écht bezig zijn met verduurzaming of niet.