Wanneer en hoe vraag je een VOG aan?

Wanneer en hoe vraag je een VOG aan?

In dit artikel hebben we het over de VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag). Het is een verklaring, die door Justis op aanvraag wordt verstrekt. We gaan hier in op wat een VOG is, en wanneer en hoe je die kunt aanvragen.

Wat is een VOG?

De uitgangspunten die bij het verstrekken van een VOG worden gehanteerd, zijn van diegene voor wie de VOG wordt aangevraagd:

- de functie die de persoon vervult of gaat vervullen;

- het justitieel verleden.

Een VOG geeft aan dat voor een bepaald persoon, er op basis van diens justitieel verleden, geen belemmeringen zijn geconstateerd voor de vervulling van een specifieke functie. Justis raadpleegt daarvoor diverse bronnen. Met een strafblad met recente veroordelingen zal iemand voor veel functies geen VOG ontvangen. Het kan zijn dat een bepaald persoon voor de ene functie geen VOG ontvangt, maar wel voor een andere.

Wanneer vraag je een VOG aan?

Het aanvragen VOG kan altijd. Het belang ervan is niet altijd even groot. Doorgaans gaat het om een vertrouwensfunctie. Krijgt die persoon bijvoorbeeld inzage in gevoelige informatie, zoals financiƫle informatie of gegevens die privacy van personen aantast. Voor een aantal functies is het verplicht om een VOG aan te vragen. Voor iemand die een persoon verzorgt, waardoor er een relatie van afhankelijk bestaat, is een VOG vereist. Ouderen- en kinderverzorging zijn daar voorbeelden van. Een VOG kan verplicht zijn voor een leerkracht en ook een taxichauffeur. De overheid verlangt van haar werknemers een VOG. Tenslotte noemen we hier de rijinstructeurs en rijschoolhouders. Maar het gaat niet altijd om een functie. Een VOG kan ook een voorwaarde zijn voor een visum of emigratie.

De manier voor het aanvragen van een VOG

 Zoals al eerder is aangegeven, ligt het initiatief voor de aanvraag van een VOG bij de (toekomstige) werkgever van diegene waarvoor een VOG wordt verzocht. Er zijn drie manieren om een VOG bij Justis te regelen, die zijn:

- de werkgever en -nemer vullen gezamenlijk een formulier in, die door de werknemer bij de gemeente wordt ingeleverd;

- de werkgever zorgt ervoor dat de werknemer online zijn eigen gegevens kan goedkeuren en de aanvraag betalen;

- als iemand niet in de Basisregistratie Personen staat, dan kan een VOG rechtstreeks bij Justis worden aangevraagd.